Traccia corrente

Titolo

Artista

Show attuale

Play Summer Day

06:00 22:00

Show attuale

Play Summer Day

06:00 22:00

Background

Speaker

Alessandra, classe 1999. È conduttrice di All In.

Alessia, classe 1999. È conduttrice di Human Cult.

Alex, classe 1996. È conduttore di The ClubRadio sul Serio.

Alex, classe 1998. È speaker di Indieretta.

Alex, classe 1999. È conduttore di Gli Attuali.

Aurora, classe 2000. È conduttrice di Discover Brusa.

Beatrice, classe 1998. È conduttrice di Sunset.

Camilla, classe 1998. È conduttrice di Waves.

Chiara, classe 2001. È conduttrice di Mix no stop.

Christian, classe 2000. È conduttore di Discover Brusa.

Dario, classe 1999. È conduttore di Beatmatch e dj di RB Festival.

Davide, classe 1997. È conduttore di Beatmatch e dj di RB Festival.