Traccia corrente

Titolo

Artista

Show attuale

RB Festival

22:00 24:00

Show attuale

RB Festival

22:00 24:00

Background

Staff

Pagina 5

Martina, classe 1999. È conduttrice di RB Sport.

Matteo, classe 1994. È conduttore di Corner Provinciale.

Matteo, classe 2000. È conduttore di Shuffle.

Matteo, classe 1999. È conduttore di Corner Provinciale.

Michael, classe 1997. È dj di Mix no stop.

Michela, classe 1996. È conduttrice di Stranamùr.

Michele, classe 2000. È conduttore di Young Generation.

Michelle, classe 1999. È conduttrice di Yes Weekend.

Pierre, classe 1997. È dj di RB Festival.

Nicholas, classe 1997. È conduttore di RB Breakfast.

Nicole, classe 2002. È conduttrice di In the night.

Nicolò, classe 2001. È conduttore di Yes Weekend.

Traccia corrente

Titolo

Artista

Show attuale

RB Festival

22:00 24:00

Show attuale

RB Festival

22:00 24:00

Background